5 OCAK 2010
1) Dr. Mehmet Kamuran Bircan, Dr. Mustafa Kemal Hüseyinoğlu, Dr. Meryem Sufioğlu, Dr. Abdullah Avni Atay, Dr. Ferdağ Almus, Dr. Erdinç Yaylaçiçeği, Dr. Ozan Ekmekçioğlu, Dr. Belgin Harzadın, Dr. Gülengül Altun, Dr. Leyla Bilgin, Dr. Cengiz Duman ve Dr. Şahin Demiral’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Şenol Çomoğlu, Dr. Filiz Filiz, Dr. Barış Dere, Dr. Seda Dere, Dr. Askeri Tümay ve Dr. M. Bahattin Avunduk’un istifalarının kabulüne,

3) Dr. Oğuz Tuncer Yılmaz’a Tulip – FMS – Mertkan – İlci Adi Ortaklığı (Bahçeşehir Ispartakule Konut İnşaatı işi) için, Dr. Egemen Sevil’e Yaşar Birleşik Paz.Dağ.Tur.ve Tic.A.Ş. – Mettek Hizmet Organizasyon A.Ş.(Yaşar Birleik Paz.A.Ş. çalışanları) – Pınar Süt Mamülleri San.A.Ş. (Yaşar Bir.Paz.A.Ş. çalışanları) / OSB için, Dr. Nurgül Şimşek’e Şahinler Metal San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ali Özden Sarıtaş’a Uran Holding A.Ş. – Uran Turizm Yat.ve İşl.A.Ş. – Aray Dış Tic.ve Paz.A.Ş. – Uransan Tic.Taah.ve Yat.A.Ş. (Merkez) - Uransan Tic.Taah.ve Yat.A.Ş. (Şube-1) - Uransan Tic.Taah.ve Yat.A.Ş. (Şube-2) / OSB için, Dr. Yavuz İren’e Asil Krom Evye San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ahmet Alpay’a Etkin Eğitim ve Organizasyon Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza Dişhekimleri Odası tarafından yapılan iletilen başvuru üzerine, Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/R-831 sayılı dosya görüşülmüş ve söz konusu el ilanlarının dağıtımında tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla Dr. …. hakkında soruşturma açılmasına,

5) Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, oluşturulan HUB/R-832 sayılı dosya görüşülmüş ve söz konusu broşürlerin elden dağıtılması “tanıtım biçimi açısından, tanıtım kurallarına aykırı olduğu “ iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına,

6) Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-833 sayılı dosya görüşülmüş ve tanıtım kurallarını ihlal etmek iddiasıyla Dr. …..  hakkında soruşturma açılmasına,

7) Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından, Özel …… Hastanesi’nin www……..com adresli web sitesinde yer alan “ Ağız ve Diş Sağlığı” bölümlerin bilgisayar çıktıları değerlendirilmiş ve Dr. ……… hakkında “tanıtım kurallarını ihlal etmek” iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB/R-834),

8) Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine,
 
• Acil olarak başvuran hasta ………’dan muayene öncesi USG talep ederek hastaya fuzuli ve gereksiz masraf yapılmasını önermek,
• Acil durumdaki hastayı muayene etmemek
iddialarıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1240-(B-384) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyasının Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9) Odamıza ………… vekili Av. …………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1835 ve ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1999 sayılı dosyalar Yönetim Kurulumuzun 10.11.2009 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, söz konusu dosyalarda yer alan iddiaların araştırılabilmesi için gerekli olan ……….. ve ………. isimli hastalara ait tıbbi kayıtların ilgi (a-b-d-f-h) yazılarımızla Başhekimliğinizden talep edilmesine rağmen Odamıza iletilmediği görülmesi üzerine,

• Hasta dosya örneklerini Odamıza göndermemek yoluyla “tabip odası faaliyetleri engellemek”
iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1226 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10) Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-602-sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, sünnet operasyonunu yapmadığı halde hastaya sünneti kendisinin yaptığını belirterek, “gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu”  iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına,

11) Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-1232-(G-1954) sayılı dosya görüşülmüş, söz konusu başvuruda hastanın, hasta dosyasını talep ettiği ve ilgili dosyanın daha sonra hastaya verildiği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12) Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, …….. isimli hastaya yönelik bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yapmak iddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1183-(G-1927) sayılı dosya değerlendirilmiş; soruşturma için Dr. ……..’nun görevlendirildiği, Dr. …..’den savunma alındığı, dosyanın bilirkişiye gönderildiği ve bilirkişi görüşünün Odamıza iletildiği, ancak arada geçen zamana karşın Dr. …….. tarafından fezlekenin hazırlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

13) Odamıza Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından iletilen İnceleme Raporu’nda söz konusu incelemenin …….. ve …….. isimli hastaların Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’na Dr. ……..  hakkında yaptıkları başvuru neticesinde başladığı, Oda kayıtlarının incelenmesi sonucunda ……..’ın tedavisi ile ilgili olarak ……..’ın 29.04.2009 tarihinde Odamız Yönetim Kurulu’na yaptığı başvuru üzerine Dr. …….. hakkında “Bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yapmak” iddiasıyla soruşturma açıldığı ve dosyanın halen Onur Kurulu uhdesinde olduğu görülmüş, bunun üzerine  “…….. nın, Mental Retardasyon hastası aynı zamanda da hiperaktif bir çocuk olan oğlu ……..’nın tedavisi için Dr……..’ye başvurduğu, oğlunun yaklaşık 9 ay boyunca 400 seans tedavi gördüğü, ancak şikayetlerde bir azalma olmadığı gibi bu tedavi süresi yaklaşık 11.000-TL ödendiği, bu nedenle kandırıldıkları ve dolandırıldıklarını düşünerek bu tedavi yönteminin denetlenmesi, zararlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığı’na başvurmaları neticesinde ” oluşturulan İnceleme Raporu Yönetim Kurulumuzun 15.09.2009 tarihli toplantısında görüşülerek, …….. isimli hastaya “bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yapmak” iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ……..’nun görevlendirilmesine karar verilmişti.
Aradan geçen zamana karşın, Dr. …….. tarafından yürütülen ilgili soruşturma konusunda bir gelişme olmaması üzerine dosya yeniden gündeme alınmış ve bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yapmak iddiasıyla Dr. …….. hakkında açılan soruşturmanın yürütülmesinde, Hekimlik Uygulamaları Bürosu’nun görevlendirilmesine (HUB-1206 /G-2068)

14) Odamıza Dr. …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde,  hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak ve meslektaşını zemmetmek iddialarıyla …….. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1248 /G-2110)

15) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde …….. isimli hastaya yönelik endikasyon dışı bir uygulama yapmak, hastaya yapılan operasyon ve sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal/hata yaptığınız iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1247 /G-1783),

16) Meclis gündeminde görüşülen Tam Gün Yasası’na ilişkin görüş ve önerileri kamuoyuyla paylaşmak üzere 15 Ocak 2010 tarihinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde bir basın açıklaması düzenlenmesine,

17) 19 Ocak 2010 tarihinde Tam Gün Yasa Tasarısı’na ilişkin talep ve tepkileri dile getirmek üzere, TTB’nin çağrısıyla tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli hastanelerde basın açıklamaları gerçekleştirilmesine,

18) Ankara’da direnişte olan Tekel işçilerine karşılaştıkları sağlık sorunlarıyla ilgili destek olmak amacıyla hekim desteği sağlanmasına,

19) Hekim Forumu dergisine ilan çalışması yapmak üzere Sinaps İletişim’le anlaşma yapılmasına, konuyla ilgili olarak Dr. Nazmi Algan’ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.


12 OCAK 2010
1) Dr. Ece Aydoğ, Dr. Gülcan Albayrak, Dr. Abdulcelil Akat, Dr. Ali Kemal Temizkan, Dr. Hüseyin Merdan, Dr. Erhan Yağız, Dr. Makbule Akbulut, Dr. Uğur Mehmet İçke, Dr. Aşkın Ayvaz, Dr. Ali Rıza Gür, Dr. Sema Yeşilyurt Karaş, Dr. Gkıoukxel Sarıtzalı, Dr. Suner Şahin, Dr. Mustafa Cengiz Yakıcıer, Dr. Ali Osman Kaya, Dr. Mehmet Bekaroğlu, Dr. Esra Ünal, Dr. Türkan Karasali, Dr. Ömer Acar, Dr. Semra Girgin Tuna ve Dr. Mahmut Nedim Aban’ın üyelik başvurularının kabulüne,
 
2) Dr. Mitat Arıcıgil, Dr. Nazan Altınel, Dr. Berna Ongun, Dr. İsmail Çeçen, Dr. Fevziye Özdavut, Dr. Sabri Bozkurt, Dr. Veli Çelik, Dr. Arzu Değirmenci Akar, Dr. Nilüfer Ata, Dr. Betül Kozanhan, Dr. Zeliha Belma Ataoğlu, Dr. Ayşegül Nida Baykuşoğlu, Dr. Ayşe Rana Platin, Dr. Didem Öztürk, Dr. Ahmet Tanju Ulusal, Dr. Şenol Kurtuluş, Dr. Altan Bayar, Dr. Yılmaz Fakı ve Dr. Ömer Kırmızı’ nın istifalarının kabulüne,

3) Dr. Mustafa Metin’e Karaca Tekstil Turizm Reklamcılık San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Melih Korkmaz Turaş’a Yılmazlar Tekstil – Ayhan Yılmaz için, Dr. Sabri Karagülle’ye Elpo Elyaflı Polyester Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mehmet İlhan Çala’ya Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. için, Dr. Hayal Özkan Sınav’a Özarar Kaldırma Makinaları San.ve Tic.A.Ş.(1) - Özarar Kaldırma Makinaları San.ve Tic.A.Ş.(2) – Delfin Vinç San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Aysel Dokur’a Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.(1) - Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.(2) – Logosoft Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Fatih Ahmet Akakça’ya Forsa Kağıtçılık San.ve Tic.Ltd.Şti. – Horizon Kağıtçılık San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Aylin Akınönder’e Pamuk Huhtamaki İstanbul Ambalaj San.A.Ş. – Huhtamaki Turkey Gıda Servisi Ambalajı A.Ş. / OSB için, Dr. Müge Alkuru’ya Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (Zincirlikuyu) – Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.ş. – GürÖz Teknik ve Sosyal Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. (Tofaş Zincirlikuyu) / OSB için, Dr. Müge Alkuru’ya H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. - Baylas Otomotiv A.Ş. (Merkez) - Baylas Otomotiv A.Ş. (Dudullu Şube) - Baylas Otomotiv A.Ş.  (İstinye Şube) - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. (Merkez) - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. (Tuzla Şube) - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. (İstinye Şube) - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. (Topkapı Şube) - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz.A.Ş. - Baytravel Turizm A.Ş. - Bayraktar Gayrımenkul Geliştirme A.Ş./OSB için, Dr. Dilara Karahan’a MS İstanbul İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Media Markt Ümraniye Şb.) - MS İstanbul İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Media MarktYeni Sahra Şb.) - MS İstanbul İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Media Markt Pendik Şb.) / OSB için, Dr. Osman Ergün Ertetik’e Harmancı Etiket Fabrikaları A.Ş. – R-Pakon Etiket San.ve Tic.A.Ş. – Harkes Etiket Kesme San.Tic.A.Ş. – Harmancı Serigraf ve Transfer Baskı Ltd.Şti. – Byvays İstanbul Etiket Aksesuar için, Dr. Serpil Özsaray’a KİAŞ Kuyumcukent İşletme A.Ş. - E&S Kuyumculuk- Baki Durak (Kuyumcukent) - Model Kuyumculuk San.Tic.Ltd.Şti. (Kuyumcukent) - Şahin Kuyumculuk – Şahin Bozuk (Kuyumcukent) - Sami Kuyumculuk Tic.Ltd.Şti. (Kuyumcukent) - Kasabi Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. (Kuyumcukent) - İshakoğlu Kuyumculuk ve Deri San.Tic.Ltd.Şti. (Kuyumcukent) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamıza Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvuru neticesinde ……..’e yönelik operasyonda tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1249 /G-2100),

5) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, bebek ……..’ya yönelik teşhis ve tedavide hata yapmak ve hastaya karşı özen eksikliği göstermek iddiasıyla Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1101-(G-1825) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda, “……’ın 21.04.2009 tarihinde ateşli silah yaralanması nedeniyle Özel …….. Hastanesi’nde Dr. …….., Dr. ……..  ve Dr. …….. den oluşan ekip tarafından opere edildiği, taburcu edildikten 1 ay sonra karın ağrısının devam etmesi üzerine Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat ettiği ve burada yapılan kontroller sonucu, hastanın karnında ilk ameliyatta unutulan metal bir parça tespit edilerek operasyon ile alındığı”nın ifade edilmesi üzerine oluşturulan dosya Yönetim Kurulumuzun 10.11.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş ve …….. isimli hastaya yönelik operasyonda özen eksikliği göstermek ve tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. …….., Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ……..’in görevlendirilmesine karar verilmişti.
Dr. …….., Yönetim Kurulumuza sunduğu 16.12.2009 tarihli dilekçesinde mazeret bildirerek soruşturmacılık görevinden affını talep etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirilmiş ve soruşturmanın yürütülmesi için Hekimlik Uygulamaları Bürosu’nun görevlendirilmesine (HUB-1228-(G-2094)

7) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından iletilen başvurular neticesinde, Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan ……..  Eczanesi’ne hasta yönlendirmek iddiasıyla Dr. …….. ve Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1250 /G-2101)

8) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde ……..’e yönelik doğum ve sonrası takipte tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1252 /G-2018),

9) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, ……..’a yönelik operasyon ve takibinde tıbbi ihmal/hata yapmak ve bildirimsiz serbest hekimlik yapmak iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1253 /G-2084)

10) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……..’e ait başvuru neticesinde oluşturulan HUB/G-1948 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş başvuru, hasta dosyaları, açıklama ve hastanın yapılan muayenesi sonrası hazırlanan bilirkişi görüşü birlikte değerlendirildiğinde,
Hastada mevcut sol doğumsal kalça çıkığı ve buna bağlı olarak gelişmiş sekonder koksartroza yönelik olarak uygulanan tedavi şeklinin doğru bir yaklaşım olduğu,
- Uygulanan femoral kısaltma sonucu osteotomi sahasının iyileşmemesinin (yeterli kemik kaynamaması olması) bu ameliyatlarda görülen bir komplikasyon olduğu ve  tedavisi için 2. bir ameliyatla osteotomi bölgesinin greftlenmesi gerektiği,
- Hastaya uygulanan işlemde ve sonrasında gelişen olaylarda ameliyat ekibinin yanlış endikasyonu, tıbbi hata ve kusurunun bulunmadığı,
- İmzalı onam formunun dokümanlar içinde yer aldığı görülmekle birlikte hastanın ameliyat öncesi, ameliyat ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirilmenin daha ayrıntılı yapılması konusunda Dr. ……..’in uyarılması sonuç ve görüşüne varılmıştır.

11) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, …….. isimli hastaya yönelik tedavide uzmanlık dışı girişimde bulunmak ve tıbbi ihmal/hata yapmak iddialarıyla Dr. ……..  hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1254 /G-1971)

12) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, Dr. ……..’ın …….. isimli hastayı muayenesi ve tetkikleri sonucu endikasyon kanaatini açıkladığı, Dr. ……..’ın kusurlu olduğunu gösterir bilgi ve belgenin bulunmaması sonucu dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-2104)

13) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2090 sayılı dosya görüşülmüş ve
- Dr. ……..’ın yakınmacı ……..’ı 18.04.2009 tarihinde kendi alanı dışına çıkmaksızın bir uzmana dolayısıyla bir sağlık kurumuna sevk edildiğinin anlaşıldığı,
- Herhangi bir baskı, şiddet ve zorlama olmaksızın bir kişinin sağlık kurumuna sevkinde tıp etiği açısından bir uyumsuzluk yada aykırılık öngörülemeyeceği,
- Bu işlemin bir işyeri hekiminin uygun bir girişimi olduğu
Yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına

14) Odamıza …….. vekili Av. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1926 sayılı dosya görüşülmüş ve
- Dosyanın incelenmesi sonucunda iddiaları destekleyen veya Dr. ……..’ın “yetkisiz” veya “yanlı” rapor verdiğini gösteren bir bulguya rastlanmadığı,
- Dr. …….. tarafından düzenlenen söz konusu raporun “gerçeğe aykırı rapor” olarak nitelendirilemeyeceği, mevzuata ve usulüne uygun düzenlenmiş  bir bilirkişi raporu olduğu
Yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15) Odamıza …….. Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan başvuru neticesinde, Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu öğrencilerine gerçeğe aykırı rapor düzenlemek iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1255 /G-2099)

16) Odamıza …….. tarafından yapılan üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1668 sayılı dosya görüşülmüş ve …….. isimli hastaya uygulanan RF ablasyon+ mikroflebektomi operasyonunda endikasyonun ve yapılan işlemin doğru olduğu, hastaya planlanan ancak teknik olarak yapılamayan endovenöz işlem uygulamasında ve planlamasında bir doktor hastası olmadığı görülerek, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-2066 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 12.01.2010 tarihli toplantısında görüşülmüş, hekim-hasta ilişkileri konusunda daha hassas davranılması yönünde uyarılması sonucuna varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18) Odamıza …….. tarafından yapılan üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1256-(G-1913) sayılı dosya görüşülmüş ve
• Hasta yönlendirmek,
• Haksız çıkar sağlamak,
• Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına,

19) Odamıza Dr. …….. tarafından yapılan üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1257-(G-1974) sayılı dosya görüşülmüş, hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğunuz iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.


19 OCAK 2010
1) Dr. Bilge Kaan Avcı, Dr. Meltem Erik Uygur, Dr. İbrahim Şahin, Dr. Aliye Simin Ediz, Dr. Semra Akhan Tezcan, Dr. Adem İlanbey, Dr. Osman Mert Topkar, Dr. Emel Şenyer, Dr. Sinem Can, Dr. Can Bulucu, Dr. Fikri Kerem Baykal, Dr. Aylin Şimşek, Dr. Barış Naiboğlu, Dr. Serap Usta, Dr. Kenan İğdeci ve Dr. Ata Bora Ayna’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Mehmet Fahrettin Paşalıoğlu, Dr. Mehmet Uzun, Dr. Doğan Erdoğan, Dr. Necat Öztekin, Dr. Sulhiye Camcıoğlu, Dr. Derya Derince, Dr. Özgür Sancar, Dr. Cihan Özen, Dr. Taha Oğuzhanasiltürk, Dr. Erdal Şeker, Dr. İsmet Akıncı, Dr. Osman Usmanbaş, Dr. Handan Nilgün Tosun ve Dr. Can Güngör’ ün istifalarının kabulüne,

3) Dr. Mustafa Alioğlu’na Yapı ve Yapı İnşaat Taah.San.Tic.Ltd.Şti. (Metrokent 2.Etap İnşaatı) için, Dr. Aslı Yıldız Çaycı’ya Tekin Acar Büyük Mağazacılık Tic.A.Ş. (Sarıyer) için, Dr. Hasan İpekoğlu’na Silivri Modern Ambalaj Tic.ve San.A.Ş. (Fabrika) için, Dr. Ahmet Müfit Okbay’a Şenel Sağlık Merkezi Ltd.Şti. (Özel Yıldıztabya Bilge Hastanesi) için, Dr. Şenol Şensoy’a Kuzu Toplu konut İnşaat Ltd.Şti. (Avrupa Yakası) için, Dr. Mustafa Karataş’a Özdoku Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ali Alemdar’a Ekolojik Enerji Ltd.Şti. – Yapısal Yapı Sanayi Tic.Ltd.Şti. – GEP Yeşil Enerji Üretim Teknolojileri Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Kamil Aksu’ya Soğancıoğlu İnşaat Dekorasyon Alçı Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ali Temel Öneri Gür Grup İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Birsel Atalay’a Oruç Etem için Ayakkabı San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Birsel Atalay’a Sumoteks Tekstil Ürünleri ve Paz.Ltd.Şti. – Ünko Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti./OSB için, Dr. Reşide Karahan’a Varyap Uzunlar Ortak Girişimi (Seyrantepe Spor Kompleksi) / O_G Mühendislik Osman GÜndoğdu (Seyrantepe Spor Kompleksi ) / OSB için, Dr. Şerife Yıldız Noberi’ye Eren Holding A.Ş. - Modern Karton San.ve Tic.A.Ş. - Modern Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. - Silivri Modern Ambalaj Tic.ve San.A.Ş. (Bahçelievler) - Mandalya Turizm İşletmeleri A.Ş. - Ermod Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti. - Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. - Eren Tekstil Tic.ve San.A.Ş. - Er-De Pazarlama A.Ş. - Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. - Modern Dış Tic.A.Ş. - Devanley Eren Tekstil San.A.Ş./ OSB için, Dr. Turgay Dağtekin’e Selensel Meyve ve Sebze Tic.Ltd.Şti. – Selçuk Gülsün İth.İhr.Yaş Sebze ve Meyve Ticareti / OSB için, Dr. Berna Ilgın’a Nokia Siemens Networks İletişim A.Ş. (1) – Nokia Sİemens Networks İletişim A.Ş. (2) / OSB için, Dr. Mustafa Metin’e Karaca Tekstil Turizm Reklamcılık San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. – Karaca Tekstil İnşaat Gıda Otom.San.Dış Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Burcu Asiler’e MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Amb.San.Tic.A.Ş. - Albert Nasi (MKB Oluklu Mukavva Çalışanları) - Sami Atilla Tümer (MKB Oluklu Mukavva Çalışanları) - Öztaş Turizm Seyahat Gıda San.Vetic.Ltd.Şti. (MKB Oluklu Mukavva Çalışanları) - Özçelik Makina San.ve Tic.Ltd.Şti. - Özçelik Dış Tic.Ltd.Şti./ OSB için, Dr. Agah Sırrı Savrun’a İSBAK İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güv.Tek.San.ve Tic.A.Ş. – Optima Teknik Trafik Sinyalizasyon İnşaat Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. (İSBAK A.Ş. Taşeronu) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamızın basından yaptığı izlemeler neticesinde, 08.11.2009 tarihinde TV8 isimli ulusal televizyon kanalda yayınlanan …… Sağlık ve Güzellik isimli program ve Cine-5 isimli ulusal televizyon kanalında yayınlanan ………. isimli programa ait görüntü kayıtları değerlendirilmiş ve adı geçen televizyon programlarında “reklam yapmak” ve “hasta yönlendirmek” iddialarıyla Dr. ……., Dr. ……… ve Dr. ………….. ve Özel ……… Hastanesi Başhekimi Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesi için Dr. …………’in görevlendirilmesine (HUB/R-827),

5) Odamıza Özel ……. Hastanesi Başhekimi Dr. ………… ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda, Dr. ……………’in 19.05.2009 tarihinde Özel …….. Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak göreve başladığı, 25.08.2009 tarihinde ameliyatını gerçekleştirdiği ……. isimli hastayı taburcu etmeden hastaneyi terk ettiği ve görevinize dönmediğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-2048 sayılı dosya görüşülmüş, dosyanın incelenmesi neticesinde, Dr. Ö………’in iddiaları reddettiği, işten ayrılma konusunda başhekimliğe bilgi verdiği ve Sultan D……….’ı taburcu ettiği yönünde açıklamasının bulunduğu, tanık olarak bilgisine başvurulmak üzere …………’a ulaşılmaya çalışıldığı ancak ulaşılamadığı, bu aşamada iddianın açıklığa kavuşturulmasının mümkün olmadığı görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, hekimliğe yakışmayan davranış içinde fiili saldırıda bulunduğu iddiasıyla Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1233-(G-2079) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7) Odamıza Av. …….. tarafından yapılan başvuru neticesinde, cep telefonlarına gönderilen ‘%80 indirimli tam kapsamlı check-up ve ücretsiz 1 yıllık acil sağlık paketi almaya hak kazandınız. Bilgilerinizi güncellemek için (216) 418 33 10 arayınız.’ şeklindeki mesajda verilen telefon numarası arandığında kişilerin Özel …….. Klinik Laboratuar’a yönlendirildiğinin iddia edilmesi üzerine, söz konusu faaliyet ile tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Özel …….. sorumlu hekimi Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/R-824 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8) Odamıza Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/R-830 sayılı dosya görüşülmüş ve söz konusu tabelada gerekli değişikliklerin yapıldığının ifade edildiği görülerek, Dr. ……..’nun bundan böyle tanıtım kuralları konusunda daha hassas davranılması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına ,

9) Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru neticesinde, Dr. …….. hakkında ……..’unu tedavi sürecinde tıbbi ihmal/hata yapmak ve Odamıza bildirim yapmadan serbest hekimlik yapmak iddialarıyla Özel …… Polikliniği sorumlu hekimi Dr. …….. hakkında da bildirimsiz serbest hekimlik yapmak ve Dr. ……..’un bildirimsiz serbest hekimlik yapmasına olanak sunmak iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1258 /G-2081)

10) Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen ……..’e ait şikayet dilekçe üzerine oluşturulan HUB/G-2011 sayılı dosya görüşülmüş, yapılan inceleme sonucunda, TTB tarafından iletilen e-posta başvurunun imzasız ve iletişim bilgilerinin belirsiz olduğu, şikayetçiye e-posta ile ulaşılarak Odamıza imzalı başvuru yapmasının talep edildiği, ancak bu talebe aradan geçen zamana karşın yanıt alınamadığı, dilekçede Dr. ……….’a atfedilebilecek açık bir kusur görülemediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11) Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen ilgi başvuru üzerine, Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/G-1987 sayılı dosya görüşülmüş ve Dr. ………’un hasta-hekim ilişkileri konusunda daha hassas davranması yönünde uyarılması görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12) Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Doğancılar Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen başvuru neticesinde, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16. maddesi (Madde-16: Tabip ve diş tabibi bir kimsenin sıhhi durumu hakkında, ilmi metodları tatbik suretiyle bizzat yaptığı muayene neticesinde edindiği vicdani ve fennî kanaata ve şahsi müşahadesine göre rapor verir. Hususi bir maksatla veya hatır için rapor veya her hangi bir vesika verilemez.) ile Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 23. maddesi (Madde-23: Hekim, acil vakalar gibi zorunlu durumlar dışında, hastasını bizzat muayene etmeden tedavisine başlayamaz.) ve 32. maddesini (Madde-32: Hekim, bizzat muayene ve tedavi ettiği hastasına gerekli gördüğünde hastalıkla ilgili rapor verir. Bu raporda tıbbi gerekçelere bağlı olarak istirahat, tedavi şekli, diyet, çalışma koşulları gibi hasta için gerekli geçici yada kalıcı bilgiler ve hekimin önerileri bulunur.) ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1259 /G-2117)

13) Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Mesut ACAR’a ait dilekçenin değerlendirilmesi neticesinde Dr. ……… hakkında ……….. isimli hastanın gebeliğini yasal sürenin üzerinde sonlandırmak ve gerçek dışı rapor düzenlemek iddialarıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ………..’ın görevlendirilmesine (HUB-1260 /G-2108)

14) Odamıza …………. tarafından yapılan başvuru üzerine, …………..’e yönelik teşhis, tedavide tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. ………… ve Dr ………. hakkında oluşturulan HUB-1235-(G-1937) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve hasta ………..’ün tanı ve tedavisinde Dr. …………….. ve Dr. ……………. bir kusur yöneltilemeyeceği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15) Odamıza …………… tarafından yapılan başvuru neticesinde, ……….. isimli hastayı ileri tetkik için yönlendirmeyerek teşhis ve tedavinin gecikmesine neden olmak iddiasıyla Dr. ………… hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-1261 /G-1797)

16) Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, hakkınızda oluşturulan HUB/G-1986 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 19.01.2010 tarihli toplantısında görüşülmüş ve aşağıdaki karar alınmıştır.

17) Odamıza …….. tarafından yapılan üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1986 sayılı dosya görüşülmüş ve Dr. …….. tarafından ……..’a yönelik operasyon ve sonrasındaki takibinde tıbbi ihmal/hata olup olmadığı ancak
• Hekim ve hasta ilişkileri,
• Hasta ve/veya hasta yakınlarının ameliyat öncesi ve sonrası yeterince bilgilendirilmesi,
• Cerrahi girişim sonrası hastanın muayene edilerek hasta ve/veya hasta yakınının bilgilendirilmesi konularında daha hassas davranılması yönünde Dr. …..’ın uyarılması görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18) Odamıza ……, Satılmış …….., ……….. vekili Av. Yusuf …………’ın yaptığı başvuru üzerine, Dr. ………., Dr. ……….., Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-1262-(G-1895) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş,

• hasta ……….’ın konsültasyonunda gerekli tanı ve tedavilerinin yapıldığı, Dr. ……..’in eylemi ya da eylemsizliği ile hastanın ölümü arasında bir nedensellik bağı oluşmadığı yönünde hazırlanan bilirkişi görüşü doğrultusunda Dr. ……. hakkında işleme gerek olmadığı sonucuna varılmış ancak,
• Odamız kayıtlarının incelenmesi sonucunda Dr. ………..’in “VKV Amerikan Hastanesinde”  çalıştığına dair bilginin yer almadığı anlaşılmış bu nedenle Dr. ……….. hakkında “ Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak”,
• Dr. ……….. ve Dr. ………… hakkında hasta ………….’ın takip ve tedavisinde “ tıbbi hata ve/veya ihmalde bulunmak”  iddialarıyla soruşturma açılmasına,

19) Odamıza yapılan başvurular üzerine oluşturulan ve talep edildiği halde ……… Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından Odamıza iletilmeyen hasta kayıtları nedeniyle ilerletilemeyen inceleme dosyaları görüşülmüş ve hastane başhekimi Dr. …………. hakkında tabip odası faaliyetlerini engellemek iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1263)

20) Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve hasta yönlendirmek iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-820 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

21) 14 Mart Tıp Haftası kapsamında 13 Mart 2010 Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser vermek üzere Mor ve Ötesi grubuyla görüşülmesine, konuyla ilgili olarak Dr. Hasan Oğan’ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.


26 OCAK 2010
1) Dr. Nehir Cilasun, Dr. Didem Ayşe Menteş, Dr. Erol Mustafa Görgen, Dr. Seçkin Yakup Duman, Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik, Dr. Mehruz Cevadzade, Dr. Cemile Banu Küçükkırım, Dr. Fatma Hande Karpuzoğlu, Dr. Burak Kıran ve Dr. Şenol Peker’in üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Nadir Kış, Dr. Ece Mansuroğlu, Dr. Çiğdem Çakmak, Dr. Kadiriye Divyapıcıgil, Dr. Murat Soner Çirkinoğlu ve Dr. Aydın Artut’un istifalarının kabulüne,

3) Dr. Bahar Ayarcı’ya Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hİz.A.Ş. (Beşiktaş) için, Dr. Yaşar Aykut Özkalkan’a Ekom Araştırma ve Tanıtım Hiz.Dış Tic.A.Ş. (Beşiktaş) – Omeks Ta.Nak.Tur.ve Otom. Tic.Ltd.Şti. (Beşiktaş) – Pakser Paketleme Amb.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Beşiktaş) / OSB için, Dr. Cemal Bayülgen’e Nuh Beton A.Ş. – Eras İnşaat ve Tic.Ltd.Şti. – Demiryürek İnşaat Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Cemal Çetinel’e Divrik Sağlık İşl.A.Ş. (Özel Çapa Hastanesi) için, Dr. Mehmet Bilgin’e İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı (Büro) - İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı (Elektrik Abonelik ve Dağıtım) / OSB için, Dr. Şerafettin Ayabakan’a Nobel İlaç San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Şerafettin Ayabakan’a Ulkar Holding A.Ş. için, Dr. Mehmet İlhan Çala’ya Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hiz.A.Ş. (Merkez) - Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hiz.A.Ş. (Kadıköy Şube) / OSB için, Dr. Sebahattin Erten’e Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Paz.İth.İhr.A.Ş. için, Dr. Serpil Özsaray’a KİAŞ Kuyumcukent İşletme A.Ş. / E&S Kuyumculuk- Baki Durak (Kuyumcukent)/ Model Kuyumculuk San.Tic.Ltd.Şti. (Kuyumcukent) / Şahin Kuyumculuk – Şahin Bozuk (Kuyumcukent) / Sami Kuyumculuk Tic.Ltd.Şti. (Kuyumcukent) / Kasabi Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş. (Kuyumcukent) / İshakoğlu Kuyumculuk ve Deri San.Tic.Ltd.Şti. (Kuyumcukent) / Özkan Group Kuyumculuk San.ve Tic.Ltd.Şti. (Kuyumcukent Mağaza) / Özkan Group Kuyumculuk San.ve Tic.Ltd.Şti. (Kuyumcukent Atölye) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler neticesinde, ………. TV isimli ulusal televizyon kanalının reklam kuşağında yayınlanan …… isimli ticari malzemeye ait reklam görüntüleri değerlendirilmiş, söz konusu reklam filminde yer alan Dr. ………… hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/d maddesini ( 4- d) Bireysel olarak veya yöneticisi oldukları dernekler ya da çalıştıkları kurumlar aracılığıyla ticari ürün veya hizmetin tanıtımında yer almak veya reklamına aracılık etmek) ihlal ettiğiniz  iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB/R-835)

5) Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından iletilen başvuru üzerine, Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/R-834 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ilgili web sitesinde gerekli düzenlemelerin yapıldığı görülerek, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6) Odamıza ………… vekili Av. ………… tarafından yapılan üzerine, Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-1264-(G-1852) sayılı dosya görüşülmüş ve
• hasta ………’a yapılan operasyon ve sonrasındaki takipte tıbbi ihmal/hata yapmak,
• Aydınlatılmış onam almamak iddialarıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

7) Odamıza ………..’a vesayeten ……….. vekili Av. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-2022 sayılı dosya görüşülmüş ve Dr. …….. tarafından ………’a uygulanan tedavide tıbbi hatanın olmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına, Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) için imzalatılan yazılı onam formunun diğer tedaviler için de yapılması konusunda Dr. ………..’ın  uyarılmasına,

8) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2034 sayılı dosya görüşülmüş ve Dr. ………, Dr. ……., Dr. ….., Dr. ………. tarafından hasta …………’a yapılan operasyon, takip ve tedavide tıbbi ihmal/hata olmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2136 sayıl dosya görüşülmüş;  Özel …….. Hastanesi’nde hastayı muayene eden Dr. ……..’nın kalp krizi tanısı açısından gerekli tetkikleri yaptırdığı ve hasta ……..’a yönelik takibinde tıbbi bir ihmalinin bulunmadığı anlaşılarak işleme gerek olmadığına, ancak hasta kayıt sisteminin daha düzenli olması; bilgisayar çıktısı anamnez ve fizik muayene formu yada epikrizin geciktirilmeden hastalara zamanında verilmesi konusunda daha hassas davranılması gerektiği yönünde  Dr. ……..’nın ve hastane başhekimliğinin uyarılmasına,

10) Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, Oda kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Dr. Ahmet SARIIŞIK’ın Odamız kayıtlarında yer almadığı görülerek Odaya bildirim yapmadan hekim çalıştırmak iddiasıyla Dr. …….. hakkında ve Odaya bildirim yapmadan hekim çalıştırmak iddiasıyla Özel …… Hastanesi Başhekimi Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1222 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ……..’ın çok kısa bir süre deneme amacıyla adı geçen hastanede çalıştığı ve ayrıldığı görülerek, Dr. ……..’ın ve Dr. …..’in serbest çalışma bilgilerinin meslek odasına bildirimi konusunda daha özenli davranılması yönünde uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

İstanbul Tabip Odası FEMS Üyesidir
Bu Web Sitesinden En İyi Şekilde Yararlanmak İçin lütfen İnternet Explorer 8 ve Üstü Kullanınız.